-  Sondag 28/05 09:00 Erediens, 10:15 Kategese (Les 13), 17:00 Fin. Jaar Kategese, 18:30 Groeipunt -

- Sondag 04/06 (Deurkollekte Bybelverspreiding) 09:00 PINKSTERFEES NAGMAAL, 10:15 Kategese (Les 14), 17:00 Fin. Jaar Kategese, 18:30 Groeipunt -

Kontak:

Chantal by Kerkkantoor.


081 420 3910

Kalender

www.debruin-aanlyn.co.za is 'n NG De Bruinpark Inisiatief

Christus op reis met on Geloofsfamilie / Ons loof met Hoop, Passie & Omgee…

Koerant-Eng (Kerk).pdf Koerant-Afr (Kerk).pdf